Realisatie en beheer

Met oog voor detail, planning en kosten, biedt Atlant gespecialiseerd advies over realisatie en beheer.

Directievoering

Een goede regie en controle van het bouwproces is essentieel in elke fase van de bouw. Atlant neemt (al dan niet samen met de opdrachtgever) de organisatorische zorg op zich voor de realisatie van het bouwproject, binnen de gestelde kwaliteit-, tijd- en prijsopgave. Als directievoerder nemen wij de verantwoording voor het aansturen van alle bij het bouwproces betrokken partijen en zitten wij (bouw)vergaderingen voor.

Toezicht

Bij de uitvoering van toezicht tijdens de realisatie van het bouwproject, neemt Atlant onder ander de verantwoording op zich voor:

 • Het overleg met opdrachtgever en betrokken adviseurs
 • De budgetbewaking en beoordeling meer- en minderwerk
 • Het bewaken van de afgesproken planning
 • De controle van het uitgevoerde werk op basis van het bestek en tekeningen
 • De opneming en goedkeuring van het werk

Beheer en onderhoud

Technisch beheer omvat alle zaken die te maken hebben met de staat van onderhoud van het vastgoedobject. Wij verzorgen onder andere:

 • Het (periodiek) uitvoeren en rapporteren van onderhoudsinspecties
 • Gebrekenlijsten inclusief foto’s
 • Meer-jarenonderhoudsplannen (incl. planningen, begrotingen en werkomschrijvingen)
 • Het opstellen van meer-jarenonderhoudsplanningen, -begrotingen en werkomschrijvingen
 • Het aanvragen en beoordelen van onderhoudsoffertes
 • Het verstrekken van onderhoudsopdrachten
 • Het coördineren, begeleiden en opleveren van onderhoudswerkzaamheden